Ons Doel en Mogelijkheden

Stichting Ontmoetingscentrum Aen de Wan is het kloppend hart van de wijk Heer in Maastricht en heeft als doel het beheer en exploitatie van een gebouw dat voorziet in de behoefte van geschikte ruimtes voor activiteiten van verenigingen, bewoners en sociale initiatieven van Heer en omgeving.

Daarom biedt de stichting diverse ruimtes te huur aan voor sportieve, educatieve, muzikale, sociale, recreatieve, culturele en spirituele  activiteiten. Tevens zijn er ruimtes voor vergaderingen en andere (zakelijke) bijeenkomsten. Deze ruimtes zijn vaak speciaal ingericht en goed gefaciliteerd.
Lees meer onder Mogelijkheden.

 

AEN DE WAN ZOEKT PER FEBRUARI 2024 EEN SECRETARIS

hieronder de taken kort weergegeven:

Concreet behoren onderstaande taken tot deze functie: 

  • Het bijhouden van de inkomende post en deze indien nodig verspreiden onder de overige bestuursleden
  • Opvolgen van de acties die voorvloeien uit de correspondentie, waaronder ook valt het uitzetten van de actie bij de juiste bestuurder
  • Samen met de penningmeester subsidies aanvragen, opvolgen en de verantwoording tijdig indienen
  • Zorgen dat nieuwe gebruikers een overeenkomst ontvangen (een model is aanwezig) en ondertekend retour zenden
  • Afspraken met gebruikers opvolgen 
  • Aanspreekpunt zijn van de vrijwilligers die de reserveringen beheren
  • Zorgen voor een goede administratie, back up en archivering 
  • Het samen met de voorzitter voorbereiden van de agenda van de bestuursvergaderingen
  • Verslaglegging van de (bestuurs)vergaderingen
  • Bewaken van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, de verzekeringen, (service)abonnementen en overeenkomsten met derden en hier wijzigingen tijdig doorgeven (zowel intern als extern)

Mail met penningmeester@aendewan.nl als je geïnteresseerd bent ! 

 

 

Bestuur

Ontmoetingscentrum Aen de Wan wordt beheerd door het bestuur van Stichting Ontmoetingscentrum Heer en de vrijwilligers.

De samenstelling van het stichtingsbestuur per 11 SEPTEMBER 2023
John Steijns – voorzitter a.i.
John Retrae – bestuurslid (gebouw en interieur / horeca-teco / inkoop)
Tiny Retrae –bestuurslid (coördinatie vrijwilligers /contactpersoon reserveringen)

Leo Hendriks – finance & amp; control / juridische zaken
Claudia Hocks – finance & amp; control / juridische zaken
Remy Houben – bestuurslid
Frans Laarmans – bestuurslid

Met algemene vragen aan het bestuur kunt u zich per mail wenden tot een van de bestuursleden.

Voor algemene vragen omtrent verhuur en bezichtiging en voor reserveringen  kunt u zich per mail melden via info@aendewan.nl

Houd rekening met een verwerkingstijd van uw aanvraag van ongeveer 7 werkdagen, aangezien we met vrijwilligers werken.

Vragen van bestaande gebruikers en agenda wijzigingen worden behandeld door de  secretariaat@aendewan.nl