Denk mee over het voortbestaan van Aen de Wan.

 

Op donderdag 15 september jl heeft er weer een gebruikersoverleg plaatsgevonden. Tijdens deze meeting is terugkoppeling gegeven vanuit de werkgroepen. Vanuit 2 werkgroepen is het idee van een “denktank” geboren. In deze denktank komen alle processen die eerder over werkgroepen verdeeld waren, bij elkaar. De denktank wordt bemenst door personen uit de diverse werkgroepen (dus gebruikers) alsook mensen uit Heer die Aen de Wan een warm hart toedragen.

Voorafgaande aan het gebruikersoverleg van 15 september jl hebben deelnemers van deze denktank al met elkaar kennis gemaakt.

Ideeën, in welke vorm dan ook, zijn van harte welkom! Sterker nog:  is bittere noodzaak! Deze kunnen gestuurd worden naar secretariaat@buurtplatformheer.nl  

 

Belangrijke data:

Denktank bijeenkomsten —-> 27 september – 6 oktober – 19 oktober (Tijden en en overige data volgen nog)

Gebruikers en belangstellenden overleg —-> 19 oktober – 9 november – 30 november (Aanvang 19.30u, ruimte 2)

Het is de bedoeling dat eind november de contouren van de toekomstbestendigheid helder zijn.

 

Enkele mededelingen:

  • Vanaf 1 oktober a.s. is de bar weer open.
    Dit kan alleen middels zelfservice door de gebruikers. We verwachten wel dat iedereen die de bar gebruikt deze ook weer schoon en opgeruimd achter laat (net zoals de rest van het gebouw). Afrekenen kan middels de bekende “zoepkaart”. Deze zijn bij de beheerder (Leo Krapels) verkrijgbaar —> alleen pinnen!
  • Zoepkaarten verkoop:  maandag, dinsdag en donderdag van 20-20.15u en op woensdag van 19.30-19.45u
  • Ondersteuning Beheerder: We zijn op zoek naar vrijwilligers die tegen een vrijwilligersvergoeding delen van de beheerderstaken op zich willen nemen. Dit is een tijdelijke functie ivm herstel/ziekte beheerder. We doen dan ook een dringend beroep op gebruikers en de gemeenschap van Heer.
    Geïnteresseerden kunnen zich melden via —-> secretariaat@aendewan.nl